Sosyal Hizmetler

Hukuk Hizmeti

Apartman ve sitelerin yönetim kurullarının, kat malikleriyle ilgili ihtilaflarını çözmek için hukuk yönetimi konusunu da iyi bilmeleri gerekir. Hukuki terimlerin ön planda olduğu Kat Malikleri Kanunu ve diğer ilgili yönetmelikler çerçevesinde yetkili olan site yönetimleri çoğu zaman hukuki anlaşmazlıklarda bir avukata vekâlet vererek işin içinden çıkmaktadırlar.

Site Net Yönetim olarak genel yönetim, muhasebe işlemleri, temizlik hizmetleri gibi hizmetlerimizin yanı sıra hukuk yönetimi konusunda da bünyemizdeki hukukçu ekibimizle, yönetimin her aşamasında sitelerin, apartmanların, tesislerin ve diğer işletmelerin yönetim işlerini eksiksiz yerine getiriyoruz.

634 sayılı Kat Malikleri Kanunu gereğince kat maliklerinin katılması gereken ortak giderlerden, uyması gereken kurallara, site yönetimlerinin yetkilerinden, hukuki işlemlerin yürütülmesine kadar birçok detay yer almaktadır. Sitelerin ortak kullanım alanlarında, çocuk parklarında, bina içlerinde, asansörlerde ve otoparklarda uyulması gereken kurallar Kat Mülkiyeti Kanunundan esinlenerek düzenlenmiştir.

Giderek artan nüfus ve bu nüfusun şehirlerde yoğunlaşması sonucu ortaya ortak kullanılan binalar ve ikamet edilen yapıları çıkarmıştır. Dolayısıyla buralarda yaşayan insanların belirli bir nizama uymaları ve bu nizamı yürütecek bir yönetimin belirlenmesi doğal olarak ortaya çıkmıştır. Kat Malikleri genel kurulunda seçilen yönetimlerin yetkileri çerçevesinde kanunları uygulama yükümlülükleri vardır. Karşılıklı olarak hem kat maliklerinin hem de yönetimlerin birbirlerine karşı taşıdıkları sorumluluklar yönetmelikler ve kanunlar tarafından belirlenmiştir.

Kalabalık grupların bir arada yaşadığı yerlerde insanın doğası gereği bir takım anlaşmazlıklar olması son derece normaldir. Tüm anlaşmazlıklarda devletin belirlediği kanunlar ışığında hukuk yönetimini iyi yapan bir profesyonel site yönetimi ile anlaşılması da son yıllarda giderek yaygınlaşan bir uygulamadır. Best Bina Yönetim firması olarak bizler, gerçekleştirdiğimiz yönetimler ile sektörümüzde liderliği hedef alan vizyonumuzla hukuk yönetimi alanında da oldukça iddialıyız. Hukuk kurmaylarımızla yürüttüğümüz bu hizmetler kapsamında, sitelerin ve apartmanların yönetimleri için hukuki danışmanlık yapmaktayız.

Ayrıca toplu yaşam yerlerinde ortaya çıkan hukuki ihtilafların çözülmesi için, karar defterlerinin ve noter tarafından onaylanacak diğer tüm defteler ile belgelerin hazırlanması için, aidatların düzenli olarak toplanması ve genel giderlerin pay edilmesi için, bu tür ortak giderlerin toplanması hususunda ortaya çıkan anlaşmazlıkların giderilmesi için, site yönetimi altında çalışan personellerin hukuki hakları için ve tüm uyuşmazlıkların çözülmesi için hukuk yönetimi alanında uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz.

 

Ana gayrimenkulün yönetim tarzının oluşturulması site yönetimlerinin birincil görevlerindendir. Oluşturulacak yönetim planına göre uygulanacak kurallar belirlenir. Tüm kat maliklerinin bu yönetim planına uyması gerekmektedir. Uygulama safhasında Best Bina Yönetim olarak devreye giriyor, site yönetimi ile yaptığımız sözleşmeyle tüm yükümlülükleri kabul ediyoruz. Hukuk yönetimi alanında görevli personelimiz ile tüm anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların giderilmesi adına gerekli girişimleri başlatıyor ve gerek icra gerekse diğer davaların takibini gerçekleştiriyoruz.

Hukuk yönetimi alanında kat maliklerinin taşıdığı yükümlülükleri kendilerine tebliğ ediyor ve uymamaları halinde karşı karşıya kalacakları hukuki sorumlulukları bildiriyoruz. Kat Malikleri Kanununa göre toplu yaşam alanlarında herkesin uyması gereken kurallar içerisinde; kat malikleri kurullarına katılıp yönetimin belirlenmesinde oy kullanmak, karşılıklı saygı ilkesine uymak, yönetim planına ve kat malikleri kanununa uymak, ortak giderler ve aidatlara katılmak, ana gayrimenkulün tadilat ve bakım işlerinden ortaya çıkacak giderlere ortak olmak, çalışanların maaşı, SGK giderleri ve özlük haklarını karşılamaktır.

Bu sorumlulukların yerine getirilmemesi durumunda karşılaşılacak tüm hukuki tedbirler önceden kat maliklerine ihtarname yolu ile bildirilmelidir. Bildirme yapmadan hukuki süreçler başlatılamamaktadır. Bu yüzden alanında profesyonel hukuk yönetimi tarzını benimsemiş Best Bina Yönetim olarak, rahatınız, huzurunuz ve aileniz için elimizden gelenin daha fazlasını yapacağımızın garantisini veriyoruz.